Hypotheken

Door onze jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening zijn wij in staat u een goed en
onderbouwd advies te geven. Wij adviseren u over de mogelijkheden risico’s in te dekken die u en uw gezin lopen. Dit betreft zowel levensverzekeringen, schadeverzekeringen als hypotheken.

downarrow

Hypotheken

Annuïteitenhypotheek
Lineaire Hypotheek
Aflossingsvrijehypotheek
Levenhypotheek
Spaarhypotheek
Bankspaar Hypotheek

Uw Annuïteitenhypotheek

Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd bij gelijkblijvende rente – een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit) betaald. Zo betaalt u met de annuïteitenhypotheek steeds hetzelfde bruto bedrag. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden; de netto lasten stijgen gedurende de looptijd, omdat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is. De vaststelling van deze annuïteit geschiedt altijd zo dat aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld is afgelost. De annuïteiten worden veelal maandelijks voldaan.

Annuïteitenhypotheek

Afspraak maken

Uw Lineaire Hypotheek

Een lineaire hypotheek is een vorm van een hypotheek. Bij een lineaire hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag), de totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. Omdat de hoofdsom langzaam wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden. De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid tegen renteverhogingen: wanneer na een aantal jaren de rente wordt verhoogd zijn de totale lasten vaak toch niet hoger dan aan ze het begin waren. Bovendien, omdat de hoofdsom afneemt heeft een rentestijging minder impact. Een lineaire hypotheek is geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.

Het aflossingsbedrag wordt berekend door het leningbedrag te delen door de gehele looptijd van de lening. Bij een leningbedrag van € 250.000,– en een looptijd van 30 jaar, is de aflossing € 694,– per maand. Hier komt de rente dan nog bij. Wij adviseren u contact met ons op te nemen zodat we de hypotheek kunnen adviseren die het best bij u past.

Lineaire Hypotheek

Afspraak maken

Uw Aflossingsvrijehypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat dat de rente – bij gelijkblijvende rente – en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks (max. 30 jaar renteaftrek) gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd meest uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering of belegging. De aflossingsvrije hypotheek wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van een cliënt die eigen geld kan inbrengen.

De gemiddelde maximaal mogelijke aflossingsvrije hypotheek ligt rond 75% van de executiewaarde (dus zo’n 60% van de vrije verkoopwaarde). Sommige geldverstrekkers accepteren tot 100%. U moet dus vaak eigen geld inbrengen. Een overlijdensrisicoverzekering is bij sommige geldverstrekkers verplicht bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek. Mocht u tussentijds komen te overlijden, dan kan de aflossingsvrije hypotheek worden afgelost door de verzekering

Aflossingsvrijehypotheek

Afspraak maken

Uw Levenhypotheek

De leven hypotheek combineert een aflossingsvrije hypotheek met een levensverzekering. Met een levenhypotheek wordt belastingvrij vermogen opgebouwd en tevens optimaal geprofiteerd van een maximale rente aftrek.

De levenhypotheek wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de uitkering van de levensverzekering. Je betaald maandelijks rente + premie. Daarnaast heb je een maximale renteaftrek van 30 jaar. Er zijn verschillende soorten levenhypotheek en er komen steeds nieuwe vormen bij.

De bekendste soorten levenhypotheek zijn:

  • De Spaarhypotheek.
  • De Spaarbeleggingshypotheek, ook wel hybride hypotheek genoemd.

Levenhypotheek

Afspraak maken

Uw Spaarhypotheek

Een veel voorkomende hypotheekvorm is de spaarhypotheek. Dit is een hypotheekvorm die veel zekerheid biedt en minder gevoelig is voor renteaanpassingen. De constructie bestaat uit een kapitaalverzekering waarvoor maandelijks premie wordt betaald. Middels deze verzekering wordt een kapitaal bijeengespaard dat op het einde van de looptijd voldoende groot moet zijn om de lening af te lossen. Daarnaast wordt er een overlijdensrisicoverzekering gesloten welke bij overlijden van de schuldenaar een bedrag uitkeert waarmee (een groot deel van) de lening kan worden afgelost.

De rente die u ontvangt op uw gespaarde kapitaal is altijd gelijk aan de rente op uw hypotheek. Is de hypotheekrente laag, dan is ook de rente over uw kapitaal laag. Hierdoor moet u relatief veel premie betalen om het beoogde kapitaal te bereiken. Daarentegen is de rente op uw hypotheek overeenkomstig laag, waardoor het effect op uw lasten beperkt is.

Spaarhypotheek

Afspraak maken

Uw Bankspaar Hypotheek

Met de Bankspaar Hypotheek stort u iedere maand een bedrag op een bankspaarrekening, de Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Van deze bankspaarrekening kunt u geen geld opnemen.
Over het bedrag dat u spaart krijgt u rente. Het rentepercentage op de bankspaarrekening is net zo hoog als het rentepercentage dat u betaalt voor uw lening. De rente die u betaalt, mag u in mindering brengen van uw inkomen voor de belasting. En over het gespaarde geld hoeft u in veel gevallen geen belasting te betalen.

Bankspaar Hypotheek

Afspraak maken