Hypotheken

Door onze jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening zijn wij in staat u een goed en
onderbouwd advies te geven. Wij adviseren u over de mogelijkheden risico’s in te dekken die u en uw gezin lopen. Dit betreft zowel levensverzekeringen, schadeverzekeringen als hypotheken.

downarrow

Hypotheken

Annuïteitenhypotheek
Lineaire Hypotheek
Aflossingsvrijehypotheek
Levenhypotheek, (bank)spaarhypotheek

Uw Annuïteitenhypotheek

Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd bij gelijkblijvende rente – een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit) betaald. Zo betaalt u met de annuïteitenhypotheek steeds hetzelfde bruto bedrag. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden; de netto lasten stijgen gedurende de looptijd, omdat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is. De vaststelling van deze annuïteit geschiedt altijd zo dat aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld is afgelost. De annuïteiten worden veelal maandelijks voldaan.

Annuïteitenhypotheek

Afspraak maken

Uw Lineaire Hypotheek

Een lineaire hypotheek is een vorm van een hypotheek. Bij een lineaire hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag), de totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. Omdat de hoofdsom langzaam wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden. De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid tegen renteverhogingen: wanneer na een aantal jaren de rente wordt verhoogd zijn de totale lasten vaak toch niet hoger dan aan ze het begin waren. Bovendien, omdat de hoofdsom afneemt heeft een rentestijging minder impact. Een lineaire hypotheek is geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.

Het aflossingsbedrag wordt berekend door het leningbedrag te delen door de gehele looptijd van de lening. Bij een leningbedrag van € 250.000,– en een looptijd van 30 jaar, is de aflossing € 694,– per maand. Hier komt de rente dan nog bij. Wij adviseren u contact met ons op te nemen zodat we de hypotheek kunnen adviseren die het best bij u past.

Lineaire Hypotheek

Afspraak maken

Uw Aflossingsvrijehypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat dat de rente – bij gelijkblijvende rente – en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks (max. 30 jaar renteaftrek) gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd meest uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering of belegging. De aflossingsvrije hypotheek wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van een cliënt die eigen geld kan inbrengen.

De gemiddelde maximaal mogelijke aflossingsvrije hypotheek ligt rond 75% van de executiewaarde (dus zo’n 60% van de vrije verkoopwaarde). Sommige geldverstrekkers accepteren tot 100%. U moet dus vaak eigen geld inbrengen. Een overlijdensrisicoverzekering is bij sommige geldverstrekkers verplicht bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek. Mocht u tussentijds komen te overlijden, dan kan de aflossingsvrije hypotheek worden afgelost door de verzekering

Aflossingsvrijehypotheek

Afspraak maken

Uw Levenhypotheek, (bank)spaarhypotheek

Deze hypotheekvormen zijn niet meer af te sluiten.

Indien u een van deze vormen heeft, kunt u deze meenemen onder het bestaande overgangsrecht. Neem contact met ons voor een passend advies.

Levenhypotheek, (bank)spaarhypotheek

Afspraak maken