Annuïteitenhypotheek

Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd bij gelijkblijvende rente – een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit) betaald. Zo betaalt u met de annuïteitenhypotheek steeds hetzelfde bruto bedrag. Gevolg hiervan is...

Lineaire Hypotheek

Een lineaire hypotheek is een vorm van een hypotheek. Bij een lineaire hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het...

Aflossingsvrijehypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat dat de rente – bij gelijkblijvende rente – en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks (max. 30 jaar renteaftrek) gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het...

Levenhypotheek, (bank)spaarhypotheek

Deze hypotheekvormen zijn niet meer af te sluiten. Indien u een van deze vormen heeft, kunt u deze meenemen onder het bestaande overgangsrecht. Neem contact met ons voor een passend advies.