Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat dat de rente – bij gelijkblijvende rente – en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks (max. 30 jaar renteaftrek) gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd meest uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering of belegging. De aflossingsvrije hypotheek wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van een cliënt die eigen geld kan inbrengen.

De gemiddelde maximaal mogelijke aflossingsvrije hypotheek ligt rond 75% van de executiewaarde (dus zo’n 60% van de vrije verkoopwaarde). Sommige geldverstrekkers accepteren tot 100%. U moet dus vaak eigen geld inbrengen. Een overlijdensrisicoverzekering is bij sommige geldverstrekkers verplicht bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek. Mocht u tussentijds komen te overlijden, dan kan de aflossingsvrije hypotheek worden afgelost door de verzekering